Skip to content

Goed onderwijs

  • Wij leren en werken in 3 verschillende aanpakken: basis-, verrijkte en intensieve aanpak . We sluiten aan bij de mogelijkheden van de kinderen en we dagen ze uit. We werken vanuit leerdoelen en houden de ontwikkeling in de gaten.
  • De leerkrachten geven instructie volgens het Expliciet Direct Instructiemodel. In elke les benoemen we het doel, halen we voorkennis op en evalueren we aan het einde.
  • Wij stellen realistische doelen op voor de korte termijn, en dromen voor de lange termijn. Iedere dag worden we een beetje beter in wat we doen. Want morgen is ook de toekomst!
  • We maken gebruik van coöperatieve leerstrategieën waarbij kinderen samen leren: zij leren van én met elkaar.
  • Wij besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden. Als kinderen zich veilig en prettig voelen op school, zijn ze beter in staat om te leren. Dit doen we met behulp van de methode Kanjertraining.
  • Leerlingen leren om mede eigenaar te worden van hun leerproces. Ze worden zelfstandig en kunnen effectief met de leertijd omgaan. Zij hebben zicht op eigen leerdoelen en werken hieraan tijdens zelfstandig werken.
  • Wij werken met de nieuwste multimedia. Hierdoor is het onderwijs visueel, uitdagend en op de toekomst gericht.
  • Wij prikkelen de nieuwsgierigheid en de ontdekkende houding. Tijdens de Maakotheek lessen leren kinderen problemen te onderzoeken en oplossingen te bedenken. Ze doorlopen een onderzoekscyclus en maken een eindproduct.
  • Een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers vinden we belangrijk. Het vormt de basis voor een goed schoolklimaat: daar zijn we samen verantwoordelijk voor en ieder vanuit zijn eigen rol. We hebben belangstelling en respect voor elkaars opvattingen en perspectieven op de ontwikkeling van het kind.
  • We hechten waarde aan ouderbetrokkenheid. We betrekken ouders bij de ontwikkeling en het welbevinden van hun eigen kind, en ook bij activiteiten. We doen het immers samen! Elke twee weken krijgen ouders een update via SocialSchools waarin zij zien wat hun kind leert én waar ouders hun kind bij kunnen helpen.

Veilig en sociaal

We hebben duidelijke afspraken over gedrag op school. Vanuit rust, structuur en voorspelbaarheid voelen kinderen zich veilig en weten ze waar ze aan toe zijn. In de school groeten we elkaar en kijken we elkaar aan. Zo bouwen we aan wederzijds respect. We communiceren helder en open. We werken vanuit vertrouwen en verbinding. Leerlingen mogen fouten maken in de omgang met elkaar. Ze leren ook hoe ze dat op een opbouwende manier kunnen herstellen. Na groep 8 verlaat onze leerling de school als een weerbare burger: met zelfvertrouwen, begrip en respect voor een ander.

Als aanvulling op de Kanjertraining heeft IKC Cornelis Haak een unieke samenwerking met Unity 99, een sportvereniging uit de wijk Zevenkamp. Zij bieden verschillende disciplines aan, zoals karate, judo en crossfit. De kinderen vanaf groep 3 krijgen les van Unity99. We noemen dat de ‘Mind-Dojo’. De kinderen krijgen een mix van Oosterse gevechtskunsten en mindfulness. Zo worden ze zich meer bewust van de mogelijkheden van hun lichaam en leren ze zichzelf van binnen beter kennen. Ze leren hierdoor beter hun eigen keuzes te maken, staan stevig in hun schoenen, zijn geen meeloper en ontwikkelen zelfvertrouwen. Dankzij deze mix van sportiviteit en welbevinden worden kinderen stabieler. Het is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs en de maatschappij.

Alles onder één dak

Klaar voor de toekomst! IKC Cornelis Haak is een samenwerking tussen de Cornelis Haak School, Kinder Service Hotels (KSH) en Gro-Up. Met elkaar zorgen we voor een veilige en uitdagende plek die een optimale ontwikkeling mogelijk maakt. Wij doen dit vanuit een gemeenschappelijkheid met ouders. Ons gezamenlijke, pedagogische uitgangspunt geeft richting en zorgt voor eenheid in de aanpak. We werken hierbij met elkaar vanuit vertrouwen en kwaliteit.

Back To Top