Skip to content

Missie

Spelen, leren, groeien; samen.

Visie

Ons IKC verwelkomt kinderen van 0 tot en met 13 jaar voor kinderopvang, peuteropvang, BSO en onderwijs. Hier kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Ze werken samen en leren rekening te houden met elkaar. Zo leren ze zichzelf en anderen steeds beter kennen. Leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor hun leerproces en reflecteren continu op hun eigen handelen.

Wij stemmen ons onderwijs af op wat onze leerlingen nodig hebben. We betrekken de ouders hierbij en gaan met hen een educatief partnerschap aan. Zo halen we met elkaar het beste uit ieder kind.

De leerkrachten werken met elkaar in een professionele leeromgeving en leren van en met elkaar. We stellen hoge doelen aan onze leerlingen, aan elkaar en aan ons onderwijs. Zo zorgen we samen voor resultaten op het gebied van cognitie, persoonlijke ontwikkeling en sociaal- en emotionele ontwikkeling.

Onze school is de spil in de wijk: we werken samen met onze (pedagogische) partners en zoeken de verbinding in de buurt

Wij bereiken dit door:

  • het bieden van actuele, uitdagende lessen in een leerrijke omgeving;
  • ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap;
  • structurele investeringen in het vakmanschap van onze teamleden en leren met elkaar;
  • een goede balans op het gebied van cognitieve- en creatieve activiteiten;
  • mee te gaan met de ontwikkelingen op het gebied van ICT en social media;
  • samenwerking en goede communicatie met partners en omgeving.

De missie en visie resulteren in onze kernwaarden: Goed onderwijs | Veilig en sociaal | Alles onder één dak.

Identiteit

De Cornelis Haak School is een christelijke ontmoetingsschool. Onze normen en waarden zijn gevormd vanuit de christelijke identiteit. Het is een plek waar iedereen welkom is en deelneemt aan onze lessen en vieringen.

Het team voelt zich verbonden door het voorbeeld dat Jezus ons geeft: liefde voor de mensen om ons heen, hoop en gedrevenheid om anderen tot hun recht te laten komen. Vanuit die inspiratie maken wij verbinding met alle mensen. We zoeken altijd overeenkomsten en waarderen verschillen. We moedigen nieuwsgierigheid aan; zo leren kinderen elkaars tradities kennen en waarderen en begrijpen we elkaar steeds beter.

Back To Top