Skip to content

De 1e groep van KSH KDV Cornelis Haak is sinds 15 september 2018 geopend. Inmiddels is het KDV uitgebreid met een 2e verticale groep. Het kinderdagverblijf is gevestigd in de Cornelis Haak school en is onderdeel van IKC Cornelis Haak.
Onze visie van KSH is “Het moet gewoon leuk zijn” en dit zie je overal terug. Kinderen kunnen kiezen uit diverse hoekjes waar ze heerlijk kunnen spelen, afgestemd op hun belevingswereld. Denk bijvoorbeeld aan een huishoek, leeshoek en constructiehoek of een baby hoek waar de baby’s ongestuurd kunnen kruipen en spelen. Ook kunnen de kinderen aan tafel puzzelen, met lego spelen of een auto baan maken. Jaarlijks wordt er een workshop aangeboden voor de kinderen van 2-4 jaar, bijvoorbeeld peuteryoga of peuterdansen.

De omgeving straalt rust uit en spreekt kinderen aan op hun eigen niveau. Het dagritme dat gevolgd wordt zorgt voor rust en regelmaat. Wij hebben een natuurlijke buitenspeelplaats en een gymzaal tot onze beschikking, hier kunnen kinderen heerlijk rennen en hun motoriek ten aanzien van diverse activiteiten verder ontwikkelen. Tijdens deze ontdekkingstocht staan wij naast het kind om structuur, veiligheid en voldoende uitdaging te bieden.

Op deze locatie is ook een buitenschoolse opvang gevestigd, namelijk KSH Kidsclub Cornelis Haak.

Bijzonderheden van ons kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar)

  • Kleinschalig, 2 verticale groepen
  • Ruime openingstijden 07.00-19.00
  • Alle dagelijkse benodigdheden, zoals flesvoeding en luiers, zijn bij de prijs inbegrepen
  • Er is een natuurlijke buitenruimte aangelegd waar kinderen volop worden uitgedaagd.
  • Dagelijks aanbod van een warme maaltijd
  • Aanbod van VVE programma Uk en Puk en Ben ik in Beeld
  • Geen sluiting voor studiedagen of tussen de kerstdagen en Oud en Nieuw

Programma

Ben ik in Beeld

Op het KDV werken wij met het ontwikkelingsstimuleringsprogramma “Ben ik in Beeld”. Onderdeel van Ben ik in Beeld is: Uk en Puk. Samen met de vrolijke hand pop Puk beleven de kinderen de leukste avonturen en wordt tegelijkertijd op speelse wijze aandacht besteed aan taal en de eenvoudige beginselen van het rekenen en andere ontwikkelingsgebieden.

Spelenderwijs brengen wij de kinderen vaardigheden bij ter bevordering van een soepele overgang naar de basisschool. Door een eenduidige lijn, samenwerking, overleg en warme overdracht zal een kind zich snel op de nieuwe plek veilig voelen wat het leerproces ten goede komt. Het programma houdt rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen een groep.

Daardoor is het niet alleen geschikt voor kinderen met een taalachterstand, maar krijgen juist ook taalvaardige kinderen voldoende uitdaging. Ben ik In Beeld is samen met het programma van Uk en Puk en volwaardig VVE programma.

UK & Puk

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken.

In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is op werkdagen open van 07:00 tot 19:00 uur. De locatie kent geen sluitingsdagen behalve de officiële feestdagen, zoals Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en de kerstdagen.

Opvangvormen

KSH KDV Cornelis Haak biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar.

Basisgroepen

KSH KDV Cornelis Haak heeft 2 verticale groepen met beiden 12 kindplaatsen in de leeftijd van 0-4 jaar

Kidsclub

Bij de locatie is ook KSH Kidsclub Cornelis Haak gevestigd. Dit een buitenschoolse opvang voor kinderen die naar de basisschool gaan (4-13 jaar).

Back To Top