Ga naar hoofdinhoud

KSH KDV Cornelis Haak (0-4 jaar)

Kinderen kunnen kiezen uit diverse hoekjes waar ze heerlijk kunnen spelen, afgestemd op hun belevingswereld. Denk bijvoorbeeld aan een huishoek, leeshoek en constructiehoek of een baby hoek waar de baby’s ongestuurd kunnen kruipen en spelen. Ook kunnen de kinderen aan tafel puzzelen, met lego spelen of een auto baan maken. Jaarlijks wordt er een workshop aangeboden voor de kinderen van 2-4 jaar, bijvoorbeeld peuteryoga of peuterdansen.

De omgeving straalt rust uit en spreekt kinderen aan op hun eigen niveau. Het dagritme dat gevolgd wordt zorgt voor rust en regelmaat. Wij hebben een natuurlijke buitenspeelplaats en een gymzaal tot onze beschikking, hier kunnen kinderen heerlijk rennen en hun motoriek ten aanzien van diverse activiteiten verder ontwikkelen. Tijdens deze ontdekkingstocht staan wij naast het kind om structuur, veiligheid en voldoende uitdaging te bieden.

Ons kinderdagverblijf

• Kleinschalig, 1 verticale groep
• Het kinderdagverblijf is op werkdagen open van 07:00 tot 19:00 uur. De locatie kent geen sluitingsdagen behalve de officiële feestdagen, zoals Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en de kerstdagen.
• Alle dagelijkse benodigdheden, zoals flesvoeding en luiers, zijn bij de prijs inbegrepen
• Er is een nieuwe natuurlijke buitenruimte aangelegd waar kinderen volop worden uitgedaagd.
• Dagelijks aanbod van een warme maaltijd
• Aanbod van VVE programma Uk en Puk en Ben ik in Beeld
• Geen sluiting voor studiedagen of tussen de kerstdagen en Oud en Nieuw

KSH Kidsclub Cornelis Haak (4-13 jaar)

Deze gezellige, huiselijke Kidsclub is gevestigd in de Cornelis Haak school en is onderdeel van IKC Cornelis Haak, waarin spelen, leren en groeien centraal staan. KSH Kidsclub Cornelis Haak heeft 3 groepen die op leeftijd zijn ingedeeld. De kinderen starten de middag allemaal in hun vaste groep. Hier wordt na schooltijd eerst gezamenlijk wat gegeten en gedronken. Daarna is het tijd om met elkaar buiten te spelen. Na het buitenspelen zijn de kinderen vrij om te spelen waar zij willen of kunnen ze meedoen aan een activiteit of workshop.

Onze kidsclub:

• Openingstijden van 07:00 tot 19:00 uur. De locatie kent geen sluitingsdagen, behalve de officiële feestdagen, zoals Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en de kerstdagen.
• Er is ruimte voor 64 kinderen op de Kidsclub
• Dagelijks de mogelijkheid voor het afnemen van een gezonde warme maaltijd
• Kinderen ontbijten bij ons op de voorschoolse opvang
• Groot aanbod van diverse activiteiten en workshops die wekelijks worden aangeboden zonder extra kosten. Denk bijvoorbeeld aan koken, boksen, dansen, etc.
• Er is een kinderraad op de vestiging
• In vakanties vinden er diverse uitstapjes plaats, bijvoorbeeld museumbezoek, speeltuin of naar de kinderboerderij
• De kinderen verblijven in de school, maar in een geheel andere inrichting. Het moet een andere ‘wereld’ voor hen zijn, dan de ‘schoolwereld’.
• In de vakanties en op studiedagen is er opvang voor de kinderen die gebruik maken van de BSO bij KSH Kidsclub Cornelis Haak.
• KSH Kidsclub Cornelis Haak heeft 3 basisgroepen:  Slingerapen, een groep van 20 kinderen in de leeftijd van ongeveer 4-6 jaar | Bavianen, een groep van 20 kinderen in de leeftijd van ongeveer 6-8 jaar | Brulapen, een groep van 24 kinderen in de leeftijd van ongeveer 7-12 jaar

Opvangvormen.

  • VSO / Voorschoolse opvang (van 07:00 tot start school)
  • NSO / Naschoolse opvang (van einde school tot 19:00)
  • BSO / Buitenschoolse opvang (zowel VSO + NSO als vakantieopvang)
  • Vakantieopvang (opvang tijdens vakantie)
  • Flexibele pakketten
  • Opvang tijdens reguliere schooldagen (zoals studiedagen) behoort standaard tot het pakket.

Programma

Ben ik in Beeld

Op het KDV werken wij met het ontwikkelingsstimuleringsprogramma “Ben ik in Beeld”. Een Onderdeel van Ben ik in Beeld is Uk en Puk.

BIIB is een programma speciaal voor kinderdagverblijven, peuteropvang en nulgroepen. Het combineert belangrijke pedagogische en didactische inzichten met de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. BiiB draagt bij aan de professionaliteit van de pedagogisch medewerkers en daarmee aan de optimale ontwikkeling van kinderen. Kernwoorden van de methode:

Interactie , Voorlezen met vertelkoffer, Videobeelden , Themahoeken en spel en ontwikkelingsgericht werken.

Uk& Puk

Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Het is een totaalprogramma voor baby’s, dreumesen en peuters en zeer geschikt voor het werken op kinderdagverblijven. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters.

KIJK! – kindvolgsysteem

Het kindvolgsysteem ‘KIJK!’ gebruiken we bij de peuteropvang Cornelis Haakje, bij KSH Cornelis Haak en op de BSO. Met KIJK! breng je voor kinderen de ontwikkeling in kaart door te observeren en door te registreren. De ontwikkelingslijnen van KIJK! bieden houvast bij het volgen van deze ontwikkelingen. Elk ontwikkelingsgebied biedt een beschrijving van de fases (mijlpalen) die een kind in zijn ontwikkeling doorloopt. Op die manier schat je snel en goed het ontwikkelingsniveau in en kan je door de evaluatie hiervan het aanbod afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van het kind en werk je opbrengstgericht.

Back To Top